marka tescili POPRI Podjetniški eksperiment – interesna dejavnost za osnovnošolce od 7. do 9. razreda na Primorskem | Popri

POPRI Podjetniški eksperiment – interesna dejavnost za osnovnošolce od 7. do 9. razreda na Primorskem

IZVAJALEC:

Za občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko: Primorski tehnološki park d.o.o.

Za občine Vipava in Ajdovščina: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Za občine Idrija in Cerkno: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Za ostale občine v goriški regiji kontaktirajte Primorski tehnološki park.

 

OPIS:

Podjetniški eksperiment je zanimiv zaradi svoje drugačnosti in prav zato so ga učenci dobro sprejeli. Na delavnicah spodbujamo kreativnost, inovativnost in podjetnost.

Učenci spoznajo značilnosti skupinskega dela, tehnike iskanja poslovne priložnosti, za katero pripravijo tudi pravi poslovni model, ki ga vsebinsko in vizualno oblikujejo skupaj z mentorjem. Poslovni model vsebuje elemente, ki se jih ne bi sramovali niti številni starejši posamezniki.

Učenci skupaj s prijatelji in pod vodstvom mentorja naredijo tudi prototip (maketa, plakat), ki ga na zaključnem srečanju predstavijo javnosti. Tako spoznajo sodobna orodja, ki predstavljajo podjetniško pismenost in dobijo pomembne izkušnje javnega nastopanja, ki jim bodo nedvomno koristile kasneje v življenju. Svojo podjetniško idejo bodo udeleženci lahko oddali na vseslovensko tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo – POPRI in se potegovali za zmago v kategoriji osnovnošolcev.

VSEBINSKI SKLOPI:

Najdi svojo ekipo in poišči najboljšo idejo

Skupinski način reševanja problemov ljudi in družbe, razvoj inovativnih idej za reševanje identificiranih problemov, iskanje soglasja v skupini z zanimivimi oblikami iger

Izdelava MVP – najosnovnejšega sprejemljivega produkta

prototip, plakat, spletna stran, drugi material, ki ponazarja podjetniško idejo

Izdelava poslovnega modela

9 korakov enostavnega poslovnega modela, razumevanje posameznih elementov poslovnega modela, izdelava poslovnega modela s konkretnim pridobivanjem podatkov in informacij, ugotavljanje primernosti cene in finančne vzdržnosti poslovne ideje

OŠ Dornberk Podjetniški eksperiment

Komunikacijske veščine za učinkovito predstavitev podjetniške ideje

sodobna orodja, ki predstavljajo podjetniško pismenost, in triki za pripravo učinkovite predstavitve

Dijaki PITCH tekmovanje POPRI

MENTORJI IN POTEK DELA:

METODE DELA:

Predavanja,
diskusije,
izkustveno učenje,
skupinske naloge,
praktične delavnice.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:

12 do 20 učencev.
Učenci se razdelijo v skupine velikosti 3-5 učencev.

ČAS IZVEDBE IN TRAJANJE:

Oktober – januar

Skupaj 26 šolskih ur.

KRAJ IZVEDBE:

V primeru zadostnega števila prijav se bo interesna dejavnost izvedla na šoli, sicer pa na najbližji šoli, kjer bo dovolj prijav.

Izvajalec zagotovi potrebno delovno gradivo. Priporočamo, da imajo udeleženci s sabo pisala in papir za zapiske.

Podjetniški eksperiment vodijo izkušeni zunanji izvajalci ali pedagoški delavci na posamezni šoli.

*V času koronavirusne bolezni se bodo aktivnosti izvajale prilagojeno v skladu z vsemi trenutno veljavnimi priporočili in navodili NIJZ oz. drugih pristojnih institucij.

OBVEZNOSTI ŠOLE:

  • Šola zagotovi ime učitelja ali strokovnega sodelavca, s katerim bo izvajalec usklajevali aktivnosti in zbiral prijave.
  • Predlaga najustreznejši termin izvajanja dejavnosti.
  • Priskrbi ustrezno učilnico, kjer se bo interesna dejavnost izvajala. Učilnica mora biti opremljena s projektorjem in računalnikom.
  • Glede na opremo v posamezni šoli, poskuša priskrbeti vsaj en računalnik z dostopom do interneta na skupino

 

Pred začetkom interesne dejavnosti je zaželeno, da šola omogoči izvedbo motivacijsko – predstavitvene delavnice za učence od 7.-9. razreda. Delavnica traja 15-20 minut. Lahko se izvede tudi v več ponovitvah, da se zaobjame celotno generacijo.

CENA:

Udeležba je za učence na interesni dejavnosti in za šolo brezplačna.

Stroške izvedbe krijejo izvajalci iz lastnih virov, EU skladov, občinskih proračunov, sponzorstev oz. drugih virov.

REFERENCE PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA:

5 let Podjetniškega eksperimenta v osnovnih šolah na ožjem Goriškem območju:

  • 29 interesnih dejavnosti
  • 340+ učencev od 7. do 9. razreda iz 8 različnih osnovnih šol
  • 84 podjetniških idej
  • 12 podjetniških mentorjev
  • 17 podjetniških gostov
  • Zmagovalci tekmovanja POPRI v kategoriji osnovnošolci v letu 2015, 2016, 2017 in 2018 so obiskovali Podjetniški eksperiment.

NOSILEC BLALGOVNE ZNAMKE POPRI PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK

Od leta 2004 izvajamo programe za razvoj podjetnosti mladih.

Podjetnostna kompetenca pomeni zmožnost izkoriščanja priložnosti in uresničevanja zamisli ter pretvarjanja teh priložnosti in zamisli v vrednost za druge. Temelji na ustvarjalnosti, kritičnem mišljenju in reševanju problemov, iniciativnosti in vztrajnosti ter sposobnosti za sodelovanje pri načrtovanju in vodenju projektov s kulturno, družbeno ali finančno vrednostjo.

 

Namen POPRI je, da MLADE naučimo podjetniških spretnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti, vključno z domišljijo, strateškim razmišljanjem in reševanjem problemov, ter kritičnem in konstruktivnem razmisleku v razvijajočih se ustvarjalnih procesih in inovativnosti.

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

patent kadıköy evden eve nakliyat ataşehir evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat beşiktaş evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat