Izobraževalne ustanove

Univerze in fakultete

B

Biotehniški center Naklo, višja šola

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola

D

DOBA

E

Ekonomsko-poslovna fakulteta; Univerza v Mariboru

ERUDIO – Visoka poslovna šola

ERUDIO – Visoka šola za trajnostni turizem

Evropska pravna fakulteta

F

Fakulteta za design

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za elektrotehniko – MMK, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za informacijske študije, Univerza Novo mesto

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za turizem | Univerza v Mariboru

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

G

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

I

IAM – Inštitut in akademija za multimedije

M

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

N

Naravoslovnotehniška fakulteta

P

Poslovno-tehniška šola, Univerza v Novi Gorici

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Š

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

U

UP Fakulteta za vede o zdravju

V

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za varstvo okolja

Višja strokovna šola, Lesarska šola Maribor

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

Višja strokovna šola, ŠC Nova Gorica

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE