Izobraževalne ustanove

V zadnjih 20 letih z nami sodelovalo več kot 500 izobraževalnih institucij.

Popri spremljajo izobraževalni dogodki, ki mladim omogočajo pridobitev dodatnega znanja, lastne izkušnje in dostop do mentorjev. Ponosni smo, da nam zaupajo številne slovenske osnovne in srednje šole ter ustanove terciarnega izobraževanja.

Osnovne šole

A

OŠ Alojzija Šuštarja Ljubljana Šentvid

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

OŠ Angela Besednjaka

OŠ Antona Globočnika Postojna

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

B

OŠ Belokranjskega odreda Semič

OŠ Bovec

OŠ Branik

OŠ Brezovica pri Ljubljani

OŠ Bršljin

OŠ Brusnice

C

OŠ Cerkno

OŠ Center

Č

OŠ Črni vrh

D

OŠ Danila Lokarja

OŠ Deskle

OŠ Dobravlje

OŠ Dolenjske Toplice

OŠ Dornberk

OŠ Draga Bajca Vipava

OŠ Draga Kobala

OŠ Dragomelj

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

OŠ Drska

OŠ Dušan Minuh Most na Soči

E

OŠ Elvire Vatovec Prade

F

OŠ Fram

OŠ Frana Albrehta Kamnik

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

OŠ Frana Metelka Škocjan

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

G

OŠ Gorišnica

OŠ Grm

I

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

J

OŠ Janeza Kuharja Razkrižje

OŠ Jožeta Krajca Rakek

OŠ Jožeta Moškriča

K

OŠ Kanal

OŠ Križe

L

OŠ Lava

OŠ Ledina

OŠ Ljubečna

OŠ Loče

OŠ Log - Dragomer

OŠ Lucijana Bratkoviča Renče

M

OŠ Marije Vere

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

OŠ Miren

OŠ Miroslava Vilharja Postojna

O

OŠ Ob Rinži Kočevje

OŠ Ormož

P

OŠ Pivka

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

OŠ Poljane

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

R

OŠ Radlje ob Dravi

S

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

OŠ Simona Kosa Podbrdo

OŠ Slovenska Bistrica

OŠ Solkan

 OŠ Sostro

OŠ Srečka Kosovela Sežana

OŠ Staneta Žagarja Kranj

OŠ Stopiče

Š

OŠ Šempas

OŠ Škofljica

OŠ Šmarjeta

OŠ Šturje Ajdovščina

T

OŠ Tabor Logatec

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

OŠ Tržič

V

OŠ Vavta vas

OŠ Vojke Šmuc Izola

Z

OŠ Zbora odposlancev

Ž

OŠ Železniki

OŠ Žiri

OŠ Žužemberk

Srednje šole

B

Biotehniški center Naklo

Biotehniška šola Nova Gorica

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

C

Center biotehnike in turizma Novo mesto

D

DIZ Cankar Vega Zois

DTZ Žiga Zois

E

Ekonomska šola, ŠC Kranj

Ekonomska šola Celje

Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

Elektrotehniško-računalniška srednja strokovna šola in tehniška gimnazija Ljubljana (Vegova)

G

Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Celje center

I. Gimnazija v Celju

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franceta Prešerna

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Gimnazija Ilirska Bistrica

Gimnazija in SŠ Kočevje

Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik

Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Gimnazija Koper

Gimnazija Litija

Gimnazija Moste

Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Ormož

Gimnazija Tolmin

Gimnazija Vič

I

IC Piramida Maribor

K

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

S

SESGŠ Kranj

Srednja ekonomska in trgovska šola, ŠC Nova Gorica

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Srednja ekonomska šola Ljubljana

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, ŠC Slovenske Konjice-Zreče

Srednja šola Črnomelj

Srednja šola Izola

Srednja šola Slovenska Bistrica

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Srednja šola Pietro Coppo

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Srednja šola za strojništvo Škofja Loka

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Š

ŠC Kranj, srednja tehniška šola

ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

ŠC Postojna

ŠC Ptuj

ŠC Ptuj, Ekonomska šola

ŠC Ptuj, višja strokovna šola Ptuj

ŠC Srečka Kosovela Sežana

ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola

ŠC Kranj (Tehnika Mehatronike)

ŠC Ravne na Koroškem

ŠC Škofja Loka

ŠC Velenje

Škofijska klasična gimnazija

ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

ŠC Novo mesto

Univerze in fakultete

B

Biotehniški center Naklo, višja šola

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola

C

CorpoHub

D

DOBA

E

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Ekonomsko-poslovna fakulteta; Univerza v Mariboru

ERUDIO - Visoka poslovna šola

ERUDIO - Visoka šola za trajnostni turizem

Evropska pravna fakulteta

F

Fakulteta za design

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za elektrotehniko – MMK, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ)

Fakulteta za informacijske študije, Univerza Novo mesto

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za šport

Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem (UP FTŠ Turistica)

Fakulteta za turizem | Univerza v Mariboru

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ)

G

GRI d.o.o., višja strokovna šola

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

I

IAM - Inštitut in akademija za multimedije

Inkubator Sežana

K

Katapult

KIKŠtarter

M

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

N

Naravoslovnotehniška fakulteta

P

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF)

Poslovno-tehniška šola, Univerza v Novi Gorici

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

R

RIC Bela krajina

Š

ŠC Postojna, Višja strokovna šola

ŠC Novo mesto

ŠC Škofja Loka

ŠC Velenja, Višja strokovna šola

U

Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko

V

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za varstvo okolja

Višja strokovna šola, Lesarska šola Maribor

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj

Višja šola Kranj

Višja strokovna šola, ŠC Nova Gorica

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram