Izobraževalne ustanove

Univerze in fakultete

B

Biotehniški center Naklo, višja šola

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola

D

DOBA

E

Ekonomsko-poslovna fakulteta; Univerza v Mariboru

ERUDIO - Visoka poslovna šola

ERUDIO - Visoka šola za trajnostni turizem

Evropska pravna fakulteta

F

Fakulteta za design

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za elektrotehniko – MMK, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ)

Fakulteta za informacijske študije, Univerza Novo mesto

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem (UP FTŠ Turistica)

Fakulteta za turizem | Univerza v Mariboru

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ)

G

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

I

IAM - Inštitut in akademija za multimedije

M

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

N

Naravoslovnotehniška fakulteta

P

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF)

Poslovno-tehniška šola, Univerza v Novi Gorici

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Š

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

 

V

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za varstvo okolja

Višja strokovna šola, Lesarska šola Maribor

Višja šola Kranj

Višja strokovna šola, ŠC Nova Gorica

Prijava na e-novice

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram