Izobraževalne ustanove

V zadnjih 20 letih z nami sodelovalo več kot 500 izobraževalnih institucij.

Popri spremljajo izobraževalni dogodki, ki mladim omogočajo pridobitev dodatnega znanja, lastne izkušnje in dostop do mentorjev. Ponosni smo, da nam zaupajo številne slovenske osnovne in srednje šole ter ustanove terciarnega izobraževanja.

Srednje šole

B

Biotehniški center Naklo

Biotehniška šola Nova Gorica

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

C

Center biotehnike in turizma Novo mesto

D

DIZ Cankar Vega Zois

DTZ Žiga Zois

E

Ekonomska šola, ŠC Kranj

Ekonomska šola Celje

Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija

Elektrotehniško-računalniška srednja strokovna šola in tehniška gimnazija Ljubljana (Vegova)

G

Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Celje center

I. Gimnazija v Celju

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franceta Prešerna

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Gimnazija Ilirska Bistrica

Gimnazija in SŠ Kočevje

Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik

Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Gimnazija Koper

Gimnazija Litija

Gimnazija Moste

Gimnazija Nova Gorica

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Tolmin

Gimnazija Vič

I

IC Piramida Maribor

K

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

S

SESGŠ Kranj

Srednja ekonomska in trgovska šola, ŠC Nova Gorica

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Srednja ekonomska šola Ljubljana

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, ŠC Slovenske Konjice-Zreče

Srednja šola Izola

Srednja šola Slovenska Bistrica

Srednja šola za oblikovanje Maribor

Srednja šola za strojništvo Škofja Loka

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

Š

ŠC Kranj, srednja tehniška šola

ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola

ŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

ŠC Postojna

ŠC Ptuj

ŠC Ptuj, Ekonomska šola

ŠC Ptuj, višja strokovna šola Ptuj

ŠC Srečka Kosovela Sežana

ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola

ŠC Kranj (Tehnika Mehatronike)

ŠC Ravne na Koroškem

ŠC Škofja Loka

ŠC Velenje

Škofijska klasična gimnazija

ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

ŠC Novo mesto

Univerze in fakultete

B

Biotehniški center Naklo, višja šola

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola

D

DOBA

E

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Ekonomsko-poslovna fakulteta; Univerza v Mariboru

ERUDIO - Visoka poslovna šola

ERUDIO - Visoka šola za trajnostni turizem

Evropska pravna fakulteta

F

Fakulteta za design

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za elektrotehniko – MMK, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ)

Fakulteta za informacijske študije, Univerza Novo mesto

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za šport

Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem (UP FTŠ Turistica)

Fakulteta za turizem | Univerza v Mariboru

Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ)

G

GRI d.o.o., višja strokovna šola

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

I

IAM - Inštitut in akademija za multimedije

M

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

N

Naravoslovnotehniška fakulteta

P

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF)

Poslovno-tehniška šola, Univerza v Novi Gorici

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Š

ŠC Postojna, Višja strokovna šola

ŠC Novo mesto

ŠC Škofja Loka

ŠC Velenja, Višja strokovna šola

U

Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko

V

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za varstvo okolja

Višja strokovna šola, Lesarska šola Maribor

Višja strokovna šola Šolski center Ptuj

Višja šola Kranj

Višja strokovna šola, ŠC Nova Gorica

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram