Ustvari svojo prihodnost!

POPRI ni le tekmovanje. Ampak je pot do tega, kako si ustvariti prihodnost. Nekatere aktivnosti na tej poti podpira Evropska unija iz projekta LAS v objemu sonca, v okviru katere se izvaja operacija USTVARI SVOJO PRIHODNOST.

Namen operacije je razvoj podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, timsko delo in širitev podjetniške kulture ter razvoj podjetniških idej z namenom ustanavljanja novih podjetij. Gre za sposobnosti in veščine, ki bodo ciljnim skupinam v pomoč, da bodo postale bolj zaposljive, pri ustanovitvi novih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest. Operacija se bo izvajala na območju podeželja petih občin in je namenjena mladim, prebivalcem iz revnejših družin, ženskam, brezposelnim, invalidom, slepim in slabovidnim. Operacija zajema celovito podjetniško podporo, saj skozi delavnice prispeva k razvoju novih podjetniških priložnosti, z izborom najboljših idej spodbuja pozitivno tekmovalnost, s svetovanjem pa neposredno podporo pri razvoju podjetniških idej na podeželju. Inovativnost operacije je v uporabi kombinacije orodij dizajnerskega pristopa in metodologije vitkega in agilnega podjetništva. Gre za razvoj in implementacijo novega postopka pospeševanja podjetniških vrednot in spodbujanja ustanavljanja novih podjetij. Z dvigom nivoja podjetniškega znanja in veščin med prebivalci na podeželju ter z okrepitvijo funkcije podpornega okolja bomo prispevali k razvoju posameznikov, ki bodo dovolj motivirani in ambiciozni za samostojno prevzemanje nalog bodisi kot podjetniki ali zaposleni ter s tem dosegali boljše zaposlitvene možnosti prebivalcev na podeželju ter rast števila novoustanovljenih podjetij z vnaprej preverjeno podjetniško priložnostjo.

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram