Startup izziv za strokovne delavce izobraževalnih ustanov

25. – 27. 10. 2021

Spletna aplikacija Zoom

Vabljeni na spletno podjetniško izobraževanje za strokovne delavce izobraževalnih ustanov,

ki bo potekalo od 25. do 27.10.2021. Dogodek organizira Primorski tehnološki park.

Z udeležbo na izobraževanju dobijo učitelji 1 točko.

Cilj programa je dvigniti podjetne kompetence strokovnih delavcev ter izboljšati njihovo inovativnost, ustvarjalnost, komunikativnost, samoiniciativnost, prispevati k dvigu sposobnosti za uresničevanje zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, načrtovanje, vodenje in zapisovanje projektov, odločnost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

Faze razvoja idej na Startup izzivu:

1. Določitev skupin in izhodiščnih idej.

2. Določitev in preverjanje realnosti problema pri potencialnih kupcih in iskanje potencialnih kupcev.

3. Opredelitev ideje, izdelka, storitve in poslovnega modela.

4. Izdelava minimalno sprejemljivega produkta - MVP (prototip, plakat, spletna stran, drugi material, ki ponazarja podjetniško idejo) in preverjanje ideje s pomočjo MVP.

5. Priprava predstavitve z vsemi ustreznimi podatki.

Program:

Ponedeljek, 25.10.2021 Urša Žorž

08:00-08:05 Dobrodošlica

08:05-09:05 Podjetniški način razmišljanja kot vseživljenjska kompetenca

09:05-10:05 Razvoj inovativnega izdelka ali storitve kot temelj podjetniškega načina razmišljanja

10:05-11:00 Predstavljanje idej udeležencev, glasovanje za najboljšo idejo, sestavljanje ekip

11:00-11:30 Kosilo

11:30-14:00 Predstavljanje idej udeležencev, glasovanje za najboljšo idejo, sestavljanje ekip

Torek, 26.10.2021 Urša Žorž, Andrej Peršolja, Mitja Mikuž

08:00-08:05 Pozdrav

08:05-10:00 Lean metode (vitko delovanje)

10:00-11:00 Pomen testiranja na trgu in načini testiranja

11:00-11:30 Kosilo

11:30-12:30 Oblikovanje vrednosti za stranke in trg. Cenovni modeli. Prodaja in marketing

12:30-14:30 Preverjanje rešitev/prototipov neposredno pri strankah

Sreda, 27.10.2021 Urša Žorž, Mitja Mikuž

08:00-08:05 Pozdrav

08:05-10:00 Navodila za dopolnitev poslovnih modelov in predstavitve pred komisijo

10:00-11:00 Priprava predstavitev in nastopov

11:00-11:30 Kosilo

11:30-12:30 Priprava predstavitev in nastopov

12:30-14:30 Končne predstavitve pred komisijo

Na Startup izzivu za učitelje bodo pedagogi razvijali konkretno podjetniško idejo in se ob tem naučili o timskem deluustvarjalnosti in inovativnosti ter podjetništvu. Dogodek bo potekal pod strokovnim vodstvom podjetniških mentorjev in z uporabo sodobnih orodij in pripomočkov za razvoj ideje v podjetniške zgodbe. Na ta način bodo pridobili lastno izkušnjo pri razvoju podjetniške ideje in njene implementacije na trg, s tem pa lažje spodbujali mlade pri razvoju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 

Udeleženci bodo dobili potrdilo o strokovnem usposabljanju delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki se vrednoti z ustreznim številom točk glede na časovno trajanje programa. Usposabljanje se hkrati šteje tudi kot priprava učiteljev in profesorjev na izvedbo krožkov s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Prijave preko sistema KATIS: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Več informacij: ana.cerne@primorski-tp.si.

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram