Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti prvič v Novi Gorici

Glede na odlično izpeljan Startup izziv za učitelje, profesorje in vodstva šol ter veliko povpraševanje bo Primorski tehnološki park v soorganizaciji z Javno agencijo SPIRIT s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič v Novi Gorici organiziral delavnico Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.

 

UČITELJIkolaz

Kaj je z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti?

Gre za dvodnevno delavnico (16 ur) v okviru katere udeleženci pridobijo izkušnje in znanja za izvajanje aktivnosti po metodologiji Design Thinking (dizajnerski pristop).

Dizajnerski pristop je metodologija ustvarjalnega reševanja problemov, ki uporablja dizajnersko rahločutnost in dizajnerske metode, da poveže potrebe ljudi s tem, kar je tehnološko izvedljivo in kar uspešen poslovni model lahko pretvori v tržno priložnost.

Dizajnerski pristop se po svetu že vnaša v pedagoški proces, saj z njim razvijamo specifična znanja, izkušnje, naravnanosti in sposobnosti, ki so potrebne za uspešen razvoj inovativnih rešitev.

Rezultati analize, ki sta jo pripravila dr. Blaž Zupan in dr. Anja Svetina Nabergoj je pokazala, da z uporabo dizajnerskega pristopa v podjetniškem izobraževanju gojimo vseh štirinajst podjetniških kompetenc:

 • učinkovito komunicirati,
 • prepoznati in oceniti priložnosti,
 • sklepati posle in se pogajati,
 • biti samoučinkovit,
 • prilagajati se,
 • navezovati stike in se mrežiti,
 • ohranjati fokus,
 • ustvarjalno rešiti problem,
 • vztrajati,
 • učinkovito rabiti vire,
 • ustvarjati vrednost,
 • sprejemati odločitve,
 • uravnavati tveganje,
 • delovati gverilsko.

Kdaj bo usposabljanje?

sredo, 4., in četrtek, 5. oktobra 2017, od 8.00 do 16.00.

 

PRIJAVA

Prijavite se na elektronskem naslovu: popri@primorski-tp.si.

Rok za prijavo je ponedeljek, 25.09.2017.

 

Program usposabljanja:

 • Pomen in razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih.
 • Pregled stanja in načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas.
 • Predstavitev dobrih praks.
 • Sodobni način spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli.
 • Predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev osnovnih šol.
 • Usposabljanje učiteljev za izpeljavo posameznih faz inovativnega procesa.

 

kolaz1

Cilj usposabljanja:

Cilj delavnice je usposobiti udeležence, da bodo pri mladih sistematično razvijali kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter jih navajali:

 • na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov,
 • na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju,
 • da razvijejo sposobnosti in veščine razumevanja problemov in potreb uporabnikov,
 • da razvijajo inovativne rešitve, ki pomagajo reševati opredeljene probleme (od proizvodov do storitev, novih načinov dela, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in domačem okolju itd.), jih preizkušajo, razvijajo in izpopolnjujejo,
 • da razvijejo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
 • da spoznajo in uporabljajo različne metode in tehnologije prototipiranja (eksperimentirajo, konstruirajo, gradijo in testirajo prototipe rešitev),
 • da pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem (organizacije lokalnega okolja, inovatorji, raziskovalci, podjetniki, gospodarstvo itd.) ter spoznavajo trg dela,
 • da se učijo učinkovito medosebno sporazumevati in razvijajo sodelovalne veščine.

 

Za koga je usposabljanje?

Usposabljanje priporočamo vsem, ki bodo izvajali aktivnosti z mladimi, saj je glavni namen delavnice razumeti kako predmetne metode vnesti v učni proces.  

Usposabljanje pa je obvezno za vse pedagoške delavce, ki bodo izvajali aktivnosti v okviru javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki ga je za šolsko leto 2017/2018 objavila Javna agencije SPIRIT.

 

Kako se prijavite?

Prijavite se na elektronskem naslovu: popri@primorski-tp.si.

Rok za prijavo je ponedeljek, 25.09.2017.

 

Za več info:

Povezava na spletno stran SPIRIT Slovenija

menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram